top of page

מערכות שקילה  

WCS

במהלך השנים, צצה ועלתה הדרישה לשקילה ע"ג רכבי משא.

הסיבות לדרישה זאת רבות, החל משקילה בטיחותית- מניעת עומס יתר הגורם לשחיקה מוגברת של מכללים ולפגיעה ביציבות כלי השינוע, הקפדה על משקל חוקי ועד לחלוקת טובין שונים לצרכנים ע"פ מערכת שקילה המותקנת דרך קבע במשאית החלוקה. ניתן לחבר את מערכת השקילה למדפסת וכך להפיק תעודת שקילה נפרדת לכל לקוח.

מערכת מסוג זה מאפשרת חלוקה / איסוף של סחורה על-פי משקל כשבהובלה אחת מרוכזת, ניתן לשרת מספר לקוחות.

תכונות המערכת:

 • דיוק מדידה טוב מ 0.5% לאורך כל התחום.

 • תצוגת משקל כוללת ומשקל לכל ציר בנפרד.

 • תצוגת משקל בק"ג או באחוזים.

 • פעולה אוטומטית ללא צורך בהתערבות נהג.

 • התראה על עומס יתר של המשאית ו/או כל אחד מקבוצות הצירים.

 • מתאים לתנאי סביבה קשים.

 • זיהוי אוטומטי של החלפת נגרר.

 • תומכת בשילוב עם מערכות GPS ומערכות ניהול ציי רכב.

 • תצוגה ידנית המאפשרת לנהג לנהל את ההטענה כשהוא מחוץ לתא הנהג כשהחוק דורש זאת.

 • מבטיחה עמידה בדרישות "האחריות השילוחית" של משרד התחבורה.

 • מאפשרת (בשילוב עם מערכת ניהול ציי רכב) מעקב אחרי נקודות ההעמסה והפריקה וכך להדק את הפיקוח על עבודת המשאית.

 • תורמת להקטנת בלאי מכללי המשאית- הצמיגים, הבלמים ותורמת לצמצום בצריכת הדלק.

ניטור ובקרה על איסוף אשפה

שקילה מדויקת על גבי מתמרים

מערכת שקילה חוקית למסחר

מערכת שקילה חוקית למסחר, מוגדרת ככזאת שתוצאת השקילה שלה משמשת לחישוב מחיר - מאזניים העונים להגדרה זאת ממוקמים בכל מרכול ומחוברים לקופה. מערכת חוקית למסחר הינה חיונית והכרחית בכל מתאר או תהליך השלב שקילה ומהלכים חוקיים כגון: חיובים, תשלומים עמידה בתקינה, הענות לדרישות חוק וכד כשמתכננים מערכת שקילה חוקית למסחר על משאית, יש להתחשב בכך שבניגוד למערכות שקילה המקובעות סטטית ומפולסות, המערכת על המשאית לא רק שחייבת להיות יותר מסיבית ולעמוד בקפיצות ומהמורות, אלה שהיא אמורה לשמור על רמת דיוק חוקית למסחר גם כשהיא עומדת בשיפוע על כל אחד מציריה.

לצורך כך משלבים במערכות שקילה ניידות-חוקיות למסחר, מדי שיפוע (Inclinometers) ואלגוריתמים מתמטיים מתוחכמים.

תכונות המערכת:

 • מאושר להפקת חיובים ממדפסת בתא הנהג.

 • מערכת בעלת אישור OIML R76 class IIII.

 • רמת דיוק של 20 ק"ג בתחום של 15,000 ק"ג.

 • פיצוי על הטיית הרכב עד ל 10%.

 • צבירת שקילות.

 • מתממשק למבחר מדפסות.

 • תקשורת למסופון.

 • תקשורת למערכות ניהול צי רכב.

שקילת ביניים

ישום מערכות שקילה במסגרת מערכות ה-WCS וה-MWCS והמידע הנ"ל הינו במסגרת שיתוף הפעולה הטכנולוגי והעיסקי של גלביטל פתרונות

ו"גיל און שיווק – מומחים לשקילה בתנועה"

bottom of page