top of page

 פתרונות חכמים לאיכות סביבה

WCS

Waste Control System

הגנת הסביבה ושיפור איכות חיי התושבים בערים הינה ערך חשוב ורב משמעות.

עיריות בישראל משקיעות מאמצים גדלים והולכים על מנת לקדם ולפתח יכולות שמטרתן להפוך את הערים למקומות איכותיים יותר, נקיים יותר ונעימים יותר למחיה. העירייה משקיעה בהטמעת מערכות הפרדה במקור של סוגי פסולת שונים, הגדלת יכולות המיחזור, הקטנת כמויות הפסולת המיועדת להטמנה ועוד. במרחב העירוני מתבצעות פעולות פינוי של סוגי פסולת מרובים במגוון כלי אצירה ונדרשת יכולת וכלים שתאפשר לקברניטי העיר, למוקד העירוני ולבעלי תפקידים אחרים יכולת לנהל, לבקר, לנטר ולוודא את תהליכי העבודה של הפינויים השונים.

חברת גלביטל פתרונות בע"מ פיתחה את מיזם ה – WCS Waste Control Systems  המעניק מגוון כלי בקרה ואמצעי קצה המאפשרים לרשויות יכולות לבדק, לנטר, לנהל, לוודא את מכלול תהליכי הטיפול באשפה ובפינוי סוגי הפסולת השונים.

גלביטל יישמה והטמיעה בהצלחה מזה שנים אחדות מיגוון פתרונות לניטור ובקרה פעולת פינוי אשפה ומתגאות ביכולת ייחודית ומוכחת.

מיזם WCS מעניק מעטפת יכולות הכוללות:

  • מערכת ניהול ובקרה חכמה לבעלי תפקידים הכוללת Dash Board, הפקת דוחות, בקרת פעילות, תכנון פעילות ועוד.

  • שירותי דוחות , שליטה ובקרה הניתנים לגישה מכל דפדפן אינטרנט ואינה דורשת או מבקשת מהרשות המוניציפאלית היערכות או מוכנות מיוחדת מבחינת תשתית מערכות מידע

  • מערכות  קצה מבוססות RFID להטמעה על כלי האצירה בשילוב יכולות קריאה וזיהוי על המשאיות.

  • שילוב בין מערכות RFID ושקילה בתנועה של משאיות הפינוי.

  • יישום מערכות חכמות לניהול תהליכי פינוי ייחודיות למיכלים טמוני קרקע.

  • יכולות בקרה וניהול לתחנות מעבר.

  • הקמה ויישום תחנות שקילה משולבות יכולות זיהוי.

 

מיזם WSC מעניק לעיריות כלים ויכולות המאפשרים את שיפור השירות לתושב, יכולות לתכנן מכרזים יעילים וחסכוניים, יכולות מעקב על ביצוע וחסכון ניכר בעלויות השונות בתחום פינוי האשפה.

מערכות בקרה לפעילות

הגנת הסביבה לעיר המודרנית

Wetland Creation

מערכות בקרה ממוחשבות

טמוני קרקע

מידע נוסף
Water Disinfection

מערכת בקרה ממוחשבת יעילה

לפינוי אשפה

מידע נוסף
bottom of page