top of page

 פתרונות חכמים לאיכות הסביבה

  WCS 

Waste Control System

WCS / MWCS

מערכת בקרה , ניטור ונהול לפעילות פינוי אשפה ברשויות מקומיות וחברות העוסקות בפינוי מיגוון תכולות מיחזור (נייר, אריזות, בקבוקים, ועוד)

מערכת שכל כולה "כחול-לבן" ייחודית בלעדית שפותחה ע"י טלדור מערכות וגלביטל פתרונות עבור מערכות הניטור לפינוי אשפה.

המערכת ייחודית ביכולת להעניק מענה לכל צורך ולכך שינוי הנדרש בהתאם לדרשות הלקוחות השונים.

מערכת ה-WCS מהווה דלת הכניסה של הרשות העירונית ו/או חברות הפינוי והמיחזור למגוון רחב של דוחות ויכולות בקרה המאפשרות ניהול ובקרה אחר תהליכי פינוי האשפה ופעילות המיחזור בתחומם.

מערכת המידע מאפשרת גישה מ- 2 מקורות:

 • MWCS – אפליקציה פורצת דרך וייחודית למערכות מובייל המעניקה גישה מהירה לקבלת תמונת מצב, דוחות והתראות תוך שימוש בטלפון חכם תקני

מערכת קריאה מבוססת על קורא RFID המותקן על גבי המשאית ומכיל בתוכו :

קורא RFID , בקר מערכת יחידת ייצוב מתחים (זווד נפרד).

הבקר מאפשר קבלת המידע מקורא RFID, עיבוד המידע ושידור המידע בתקשורת סלולארית לשרת המערכת.

היישום מתבצע בשני שלבים:

 • בניית בסיס הנתונים – קבלת רשימת כלי האצירה (נפח, סוג, כתובת, כמות לכתובת) מהעירייה וביצוע תיוג של כלי האצירה. תיוג המיכלים ושיוכם לתג מסויים יוצר ךכך מיכל זהות חד ערכית המכילה את המידע לגבי המיכל ומאמתת את רשימות העירייה. תהליך השיוך הינו למעשה סקר מפורט המשלים או מעדכן את רשימות העירייה ביחס למציאות המתבררת בשטח.

 • התקנת והפעלת המשאיות – התקנת המערכת ע"ג המשאיות. ההתקנה כוללת חיוט למקור מתח מהמשאית, התקנת יחידת המתחים, התקנת מערכת הקריאה והבקרה.

המידע המשודר מכיל :

זיהוי המשאית, זיהוי מיקום (קואורדינאטות ), זיהוי כלי האצירה (זיהוי תג ה-RFID ), תאריך ושעה.

ניטור פינוי למשאית פינוי היפוך לדחס/רמס"ע

 • WCS - מערכת מידע מבוססת דפדפן תקני המאפשרת גישה מכל מחשב ומכל מכשיר נייד באמצעות שימוש בדפדפן מסחרי. המערכת מאפשרת הפקת דוחות, ניהול ובקרה של כלל הפעולות המתבצעות על כל סוגי כלי האצירה ובאמצעות משאיות הפינוי השונות (שינוע דחסנים, היפוך לדחס של כל סוגי המיכלים והמכולות, מכולות ("צפרדעים"), שקילה ניידת)

המערכת מאפשרת היכולות הבאות:

 1. זיהוי המשאיות משמשות לאיסוף והנפה של מיכלי אשפה

 2. הצגת תוכנית עבודה במערכת השליטה והבקרה.

 3. הצגת מידע על מיקום ופינוי בשכבות GIS

 4. דיווח על ביצוע התוכנית (נתיב על מפה).

 5. דיווח של זיהוי פעילות למיכל –כלי אצירה- בודד  (תיוג מיכל האשפה משוייך למיקום, הבעלים של המיכלים, שיטת חיוב).

 6. אישור ואימות הרמת המיכל להיפוך מלא עבור ריקון.

 7. דוחות על ביצוע תוכנית עבודה (לפי תוכנית עבודה, חריגות מתוכנית העבודה)

 8. דיווח על מיקום כל עצירה לביצוע עבודה.

 9. אתראות על חריגה מאזור העבודה.

 10. אתראות על יציאה מתחום העיר.

 11. אתראה על עצירה ארוכה מהמקובל.

 12. דיווח על הפעלה בפועל של כל הרמת וריקון מיכל אשפה.

bottom of page